/

Elke dag een stapje beter....

Een korte introductie over Continu Verbeteren

"Continu Verbeteren" het klinkt eenvoudig en het spreekt voor zich. Maar wat betekent het nu echt als je dit wilt doorvoeren? Het is een veelomvattende verandering die een andere mindset vraagt van medewerkers. In een cultuur van continu verbeteren zien de medewerkers het als hun werk om te verbeteren. 

Werk = Werken in het proces + Verbeteren van dit proces. 

Stel je vraagt een huisschilder om zijn baan te beschrijven. Dan zal deze kunnen antwoorden "Ik schilder huizen". In een schildersbedrijf waar "continu verbeteren" goed is ingevoerd, zal deze schilder eerder wel zeggen "Ik zorg dat wij steeds beter huizen schilderen". Ondanks dat dit misschien gek klinkt, is dit wel de essentie van continu verbeteren. 

Overal, bij iedereen en altijd staat verbetering centraal. 

Klinkt dit vermoeiend, want het is al zo druk? Wat opvalt bij organisaties waar dit goed werkt is dit niet merkbaar. Deze organisaties kenmerken zich door rust en regelmaat in het proces te hebben aangebracht. Het team en het proces is in flow en alles is van voor tot achter afgestemd op de actuele klantvraag. Verbeteren heeft een plek!

Fouten...... en de moeilijkheid hiervan

Om te kunnen verbeteren moet je fouten kunnen zien, mogen zien, mogen maken, willen begrijpen, doorgronden en...willen oplossen. Dus een lerende open mindset is nodig, om ruimte te geven aan deze verandering. Hier gaat het vaak mis in de reis naar deze cultuurverandering. We willen geen fouten zien! En dus staan niet stil om ze te doorgronden.

Waarde voor de klant!

Alle organisaties hebben als doel om klantgerichter te zijn.....althans op papier. In de meeste "missie en visie" documenten staat dit mooi beschreven. De meeste visies van organisaties lijken op elkaar. Organisaties die al wat verder zijn, begrijpen dat het traject van visievorming, medewerkers zingeven en dat dit uiteindelijk op papier komt te staan is mooi voor de vastlegging. Dat kunnen slecht enkele kreten zijn, die geladen zijn door allerlei voorafgaande dialogen.

Bedrijven die continu verbeteren,  toetsen alles aan hun visie. Problemen zijn zaken die in de weg staan om de visie en de daarbij behorende doelen te halen. Zij leggen desnoods de alles stil als deze problemen zich blijven voordoen. Zij streven er dus continu naar om waarde-toevoegend te zijn vanuit de ogen van de klant. En alles wat niet waarde-toevoegend is, moet je tot een minimum beperken. Klinkt logisch toch? Om dit goed te kunnen doen, moet je heel goed begrijpen wat de klant echt belangrijk vindt en dit betekent dat je zo dicht mogelijk bij de klant wit zijn. 

Om Continu te kunnen Verbeteren gaat helpen als je ook nog aantal andere zaken de juiste aandacht geeft.


Manage de operatie!
Waar sturen we op? Hoe weten we of we een goede dag hebben gedraaid? Sluiten de dagelijkse activiteiten aan bij de doelstellingen die de onderneming heeft bepaald. Zijn we effectief? Je ziet vaak dat de cijfers alleen bij het management bekend zijn. Af en toe, vooral als het  fout gaat, wordt het team hiermee geconfronteerd.  

In een continu verbeterbedrijf is  iedereen op de hoogte van de prestaties van de organisatie. Iedereen doet mee  aan het ritme waarin de stuurinformatie wordt besproken. Iedereen is getraind  om zichzelf te verbazen over de cijfers  op het gebied van productie, kwaliteit en  mens. Dus zorg dat jouw team zelf het  stuur in handen heeft.      


Verbeter het proces!
Soms liggen  de verbeteringen wat dieper verstopt  en moet het proces worden geanalyseerd. Het kan helpen om samen met jouw team en als het even  kan jouw klant of leverancier naar het  proces te kijken. Breng stap voor stap  in kaart waar er mogelijke verspillingen  zitten. Uit deze sessie komen ook weer verbeterideeën. Het volgen van de verbeterideeën en het meten van de  impact hoort bij deze stap. 

Bereken  wat je vooraf verwacht aan te behalen  resultaten en volg of dit daadwerkelijk zo uitkomt. Betrek het team bij het bepalen en halen van de impact. Dit is continu verbeteren in een vogelvlucht. Het invoeren kan erg lastig zijn.Voor een goede invoering is mogelijk dat de manager en het team worden begeleid door een verbetercoach.


Houding en Gedrag
Lekker vaag. Wat  is dit dan en wanneer is het goed? Ook  dit aspect kan je meten. Op deze site  staan een aantal voorbeelden hoe je hier  mee om kunt gaan. Zonder de juiste instelling van de medewerkers en het management is een continu verbetertraject niet succesvol in te voerenStreef naar de omgekeerde pyramide
Dit vergt veel van het management. Vooral vertrouwen in elkaar. Van top down naar bottom Up. De medewerkers weten het beste waar de organisatie in de ogen van de klant in kan verbeteren. Als de medewerker ruimte en zelfstandigheid ervaart om deze signalen om te zetten naar verbeterkansen, dan ontstaat er binnen een team eigenaarschap en initiatief. 

Medewerkers willen verbeteren en er ontstaat een lerende organisatie. De manager faciliteert. De manager wordt de ondersteuner.